logotypy stopka

§ Cele projektu: "Celem realizacji projektu jest wdrożenie innowacyjnej multiplatformy B2B o międzynarodowym zasięgu, służącej pośredniczeniu w znajdowaniu kontrahentów i przeprowadzaniu transakcji handlowych z partnerami z całego świata. Dzięki temu wdrożeniu XPLO poprawi swoją pozycję konkurencyjną na rynku oraz pozyska nowe źródło dochodów. Nastąpi rozwój firmy uzyskany dzięki wzrostowi zatrudnienia (przewiduje się zatrudnienie 2 nowych osób)."

§ Planowane efekty: "Spodziewane efekty to wdrożenie multiplatformy B2B dzięki realizacji prac B+R i wzrost zatrudnienia"

§ Wartość projektu: 1 016 909,00 PLN

§ Wkład Funduszy Europejskich: 456 115,00 PLN.